3 4
1 2
Bg el 1 Bg el 2
Text
Award1 10x bubble bed
Award2 30x колонки
Award3 10xбарбекю
Bg el 4 Bg el 5
Text

Промоцията важи за всички
консервирани и замразени
продукти с марка Bonduelle.

Период на играта:
от 6 Април
до 30 Април 2017

C p
Bg el 1 3

Печеливши

10x bubble bed

Димитър Димитров
Невена Кателиева
Паулина Иванова
Борка Атанасова
Ани Стотирова
Elena Djarova
Полина Тодорова
Искра Петкова
Ралица Борисова
Бояна Попова

30x колонки

Борис Янков
Лора Величкова
Кремена Рачева
Теодора Тимова
Мюса Селимова
Силвия Стефанова
Красимир Митев
Петър Борисов
Светла Караджова
Магдалена Динева
Маргарита Давидова
Кирил Атанасов
Светослав Димитров
Станю Христов
Христина Христова
Павлина Георгиева
Петър Аймалиев
Пламенна Костова
Валерия Томова
Даринка Кафалиева
Савка Канева
Рабие Ахмедова
Миглена Кръстева
Vesislava Lambova
Милена Атанасова Димитрова
Донка Кателиева
Янко Драганова
Мирослав Михайлов
Мила Нешева
Венцеслав Христов

10xбарбекю

Светлана Симеонова
Виктория Генадиева
Любомир Дуков
Диа Андреева
Деница Стефанова
Лора Василева
Мария Живкова
Николай Радев Николов
Владка Панайотова
Стефан Недялков